Jezero Most a děkanský chrám (září 2011)
 

Foto: mARTin Frouz & aplikace: Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP                                                                                                 Powered by Zoomify